บริการสำหรับเด็กแรกคลอด

HOTLINE. 085-227-7909

บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ

สามารถเก็บได้ง่าย ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด หรืออันตรายต่อเด็ก มารดา สามารถนำมาใช้กับเด็กที่เป็นเจ้าของได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ (HLA Typing) และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำมาใช้กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางสายเลือด

 

บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อรกและสายสะดือ

เนื้อเยื่อรกและสายสะดือเป็นแหล่งอันอุดมไปด้วยเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells (MSCs) ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการซ่อมแซมอวัยวะของร่างกาย เช่น เซลล์กระดูก เซลล์กระดูกอ่อน เซลล์กล้ามเนื้อต่างๆ เป็นต้น โดยการจัดเก็บนั้นจะไม่ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ กับทารกและมารดา

 

บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเยื่อหุ้มรก

เยื่อหุ้มรก เป็นอีกแหล่งของ MSCs เราเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถเพาะเลี้ยงเยื่อหุ้มรกได้ ซึ่งมีศักยภาพที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากสเต็มเซลล์ชนิดนี้จากแหล่งอื่น เช่น มีส่วนช่วยในการช่วยฟื้นฟูโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทได้

บริการสำหรับผู้ใหญ่

HOTLINE. 085-227-7909

บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน

เนื้อเยื่อไขมัน เป็นแหล่งของ MSCs ที่มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในการใช้เป็นแนวทางในการรักษาโรคต่างๆได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้ออักเสบ รวมทั้ง Anti-aging เป็นต้น อีกทั้ง MSCs ชนิดนี้ได้แยกออกมาจากร่างกายของผู้ต้องการใช้เอง (Autologous) จึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูงกว่าการฉีดสารอื่น ๆ เข้าไปในร่างกาย

บริการเพิ่มจำนวน NK Cell

การเลี้ยง NK cell และเพิ่มจำนวนให้มีปริมาณเพียงพอทำได้ยาก เนื่องจาก NK-cell มีปริมาณน้อยในกระแสเลือด และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ทาง SCL ได้ทำการพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวน NK cell และ NK-T cell ภายนอกร่างกายที่สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้มากขึ้นกว่าวิธีมาตรฐาน โดยท้ายที่สุดจะได้ Highly Active NK Cell Therapy – NK Cell เพื่อนำไปใช้ต่อไป

 

โปรแกรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย NK Cell Therapy

เมื่อการทำงานของ  NK Cell หรือที่เราเรียกว่า NK Cell Activity อ่อนแอลง  ซึ่งอาจส่งผลให้มีภาวะภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าปกติทั่วไป เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำลายเซลล์ที่ผิดปกติหรือสิ่งแปลกปลอมได้ ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดของมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ ถึงแม้ว่าการวัด NK Cell Activity อาจจะไม่สามารถระบุถึงโรคที่เป็นอยู่ได้ แต่ค่าที่วัดได้จะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจที่จะตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาว่าร่างกายมีปัญหาสุขภาพหรือไม่ ดังนั้น การดูแลสุขภาพขั้นสูงด้วย Activated NK Cell Therapy ส่งเสริมการรักษาระดับการทำงานของ NK Cell ให้ดีอยู่เสมอ

 

โปรแกรมการรักษามะเร็งและป้องกันการกลับเป็นซ้ำด้วย NK Cell Therapy

Highly Active NK Cell Therapy – NK Cell เป็น NK cell ชนิดที่ถูกกระตุ้นให้พร้อมที่จะทำหน้าที่ ซึ่งจะไปค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงทันทีด้วยตัวของเซลล์เอง รวมถึงเมื่อให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาเคมีบำบัดหรือยาแอนติบอดีและยากลุ่ม Targeted Therapy บนการดูแลพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้น Highly Active NK Cell ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นเม็ดเลือดชนิดอื่นทั้งร่างกายให้ทำงานร่วมกันในการรักษาโรคมะเร็ง รวมไปถึงใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่เกิดการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งได้อีกด้วย