ทำไมถึงควรเก็บสเต็มเซลล์กับ
Stem Cell for Life

SCL เป็น PHARMACEUTICAL STEM CELL BANKING เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยและอาเซียนโดยเป็นธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์เจ้าเดียวที่อยู่ภายใต้โรงงานเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐานสากล GMP

SCL เป็นเจ้าเดียวที่มีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ให้สามารถเพาะสเต็มเซลล์เพื่อรองรับการนำไปใช้ในอนาคตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากเพาะเซลล์โดยไม่มีใบอนุญาตตัวสเต็มเซลล์จะถูกจัดเป็นยาปลอมและไม่มีการรับรองความปลอดภัยเมื่อจะนำไปใช้ในอนาคต

เจ้าเดียวในไทยที่ได้ ISO ในส่วนของ
“MANUFACTURING OF STEM CELL”

หมายถึง มาตรฐานการรับรองขั้นตอนการผลิตสเต็มเซลล์ไม่ใช่แค่การจัดเก็บ ISO มีหลายหมวดเช่น หมวดความปลอดภัยของอาหารหมวดมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ เราเป็นเจ้าเดียวที่ได้ ISO ในหมวดผลิตสเต็มเซลล์

ปัจจุบันสเต็มเซลล์ถูกจัดเป็นยา ในหมวดยาประเภท ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูง
หรือ ADVANCE THERAPY MEDICINAL PRODUCTS (ATMP)

สเต็มเซลล์และ ATMP เกือบทุกชนิดจะอยู่ในรูปยาฉีด นำเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการฉีดเข้าหลอดเลือดดังนั้นทุกขั้นตอนการผลิตสเต็มเซลล์หรือ ATMP ทั้งสำหรับการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) หรือผลิตเป็นยา จะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ที่สำคัญผู้ผลิตต้องมีใบอนุญาตการเพาะสเต็มเซลล์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ (ปัจจุบัน SCL เป็นเจ้าเดียวที่มี)

การผลิตหรือเพาะเพิ่มจำนวนเซลล์โดยไม่มีใบอนุญาตจึงเข้าข่ายผลิตยาปลอม
หรือยาผิดกฎหมายที่มีบทลงโทษอย่างรุนแรงทั้งผู้ผลิตและแพทย์ผู้นำไปใช้

บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด (SCL) มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ SCL เป็นบริษัทในเครือของ GREATER PHARMA ซึ่งเป็นโรงงานเภสัชกรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 50 ปี

SCL มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยตามมาตราฐาน GMP สามารถรองรับสาธารณภัยและมีระบบสำรองสำหรับอุปกรณ์ในทุกขบวนการ

อุปกรณ์และวัตถุดิบในแล็บของ SCL เป็นระดับมาตราฐานสูงสุดตรงตามระบบ GMP ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของเซลล์ที่เพาะและจัดเก็บ

SCL เป็นเจ้าเดียว ที่มีระบบการตรวจสอบ STERILITY TEST หรือ การทดสอบการปลอดเชื้อระดับมาตราฐานยาฉีด

ห้องแล็บมีระบบ NEGATIVE/POSITIVE PRESSURE ซึ่งเป็นระบบ
ที่มีความสะอาดสูง ป้องกันการติดเชื้อในห้องแล็บได้ดีที่สุด

ตัวห้องแล็บเป็นมาตรฐานการผลิตยาฉีดหรือวัคซีน ซึ่งสะอาดระดับ คลีนรูม CLASS 100 ที่แปลว่าว่าจะสามารถมีฝุ่นได้เพียง 100 เม็ด : 1 ลูกบาศก์ฟุตห้องผ่าตัดยังใช้แค่คลีนรูมอยู่ที่ระดับ CLASS 1000