สเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือกับการแบ่งปัน

 

ปัจจุบันโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในโลกนี้มีมากมายเกินกว่าที่นวัตกรรมยาจะรองรับได้ สเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือจึงถูกนำมาใช้เป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรคร้ายแรงบางชนิดที่มีผลต่อชีวิตอย่างกระทันหัน การเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือเพื่อการรักษาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้

 

ทำไมสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือถึงขาดแคลน?

เนื่องจากภาวะของโรครุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างโรคเลือด โรคธาลัสซีเมีย มีอัตราการเกิดที่สูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สวนทางกับการจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่มีจำนวนน้อย ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้รักษา รวมถึงปัจจัยที่สำคัญคือ ต้องรอพิสูจน์ความเข้ากันได้ของสเต็มเซลล์จากผู้ให้และผู้รับว่าสามารถเข้าไปแล้วไม่ส่งผลเสียต่อการปลูกถ่าย ซึ่งโอกาสที่จะได้สเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือที่มีความเข้ากันได้ ก็อยู่ในเกณฑ์อัตราส่วนที่น้อย ทำให้เด็กบางคนไม่ได้รับการรักษา ดังนั้นการเพิ่มจำนวนการเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือให้มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เด็กที่รอคอยรับการรักษามีทางเลือกมากขึ้น

 

 

สามารถเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือ ได้ที่ไหนบ้าง?

 

ปัจจุบันสภากาชาดยังต้องการการบริจาคสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดืออย่างต่อเนื่อง แต่ในภาคของการบริการการเก็บนั้นได้ปิดการให้บริการไปแล้ว โดยมีเพียงการเก็บจากภาคเอกชนที่สามารถเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือ บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านบริการการเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือมาอย่างยาวนานด้วยการขอรับรองอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานการรองรับที่น่าเชื่อถือได้ โดยให้บริการรับฝากสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือแบบครบวงจร ดูแลมาตรฐานโดยนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาหลายสิบปี จึงมั่นใจได้ว่า การฝากสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือกับเราจะปลอดภัย และคุ้มค่าอย่างเชื่อถือได้