สเต็มเซลล์ใช้ในการรักษาโรคได้จริงหรือ

 

พะเยาว์ พูนธรัตน์ ฮีโรของไทย ที่ได้รับเหรียญเกียรติยศเหรียญกีฬาโอลิมปิคเหรียญแรกของไทย เคยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และให้ผลดีมาแล้ว ก่อนที่จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน นี่เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของความก้าวหน้าของสเต็มเซลล์ที่มีบทบาทในการรักษาโรคของคนไทย

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง และมีการรักษาที่ซับซ้อน การใช้สเต็มเซลล์ในการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นทางเลือกหนึ่งที่แพทย์ใช้สเต็มเซลล์ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ในปี 2549 ได้มีการรายงานว่า แพทย์ศิริราชได้ทดลองใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน 400 ราย ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเลือด พบว่า ให้ผลการรักษาให้หายขาดได้ถึง 70% โดยผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะหายเป็นปกติภายใน 6 เดือน

นอกจากนี้ จากข้อมูลของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยระบุว่า การรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยสเต็มเซลล์นั้นจะช่วยในการรักษาโรคธาลัสซีเมียได้อีกด้วย ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย โดยพบผู้ป่วยประมาณ 400,000 คน และอาการมักจะเกิดภายในระยะ 3 ปีแรกหลังจากคลอด

 

 

ดังนั้นเห็นได้ว่าการใช้สเต็มเซลล์จากเลือดในการรักษาคนไข้นั้น เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์และได้รับความเชื่อถือกันอย่างแพร่หลาย โดยมีผลการรักษายืนยันประสิทธิภาพอย่างชัดเจนว่าให้ผลที่น่าพอใจ โดยในปัจจุบันการใช้ สเต็มเซลล์รักษาโรคเลือดนั้น สามารถนำมาจากทั้ง 3 แหล่ง คือ จากรกและสายสะดือ จากไขกระดูก และจากเลือด

 

การเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือจึงเป็นการเตรียมวางแผนครอบครัวรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นการวางแผนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ให้ผลในการรักษาที่เชื่อถือได้จริง มีการพิสูจน์ยืนยันจากแพทย์อย่างชัดเจน

 

อ้างอิง