ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ , รายละเอียดค่าบริการจาก SCL


    เวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ เป็นเวลาโดยประมาณการ หากมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่อาจทำการติดต่อไปในเวลาอื่น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ 085-2277-909 ,02-889-2600

    ***รายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้าในฐานะ "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" ยินยอมให้ บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้